Matematika A Cvičenie - LS 2023/24 - Ut 12:45, 14:30

Vitajte na stránkach cvičenia z predmetu Matematika A. Informácie k predmetu a cvičeniam nájdete na  stránkach predmetu Mgr. Lukáša Krumpa. PhD..
Termín konania cvičení:  Každý utorok o 12:45 (skupina I) a 14:30 (skupina II).
Miesto konania:  VŠE, Ekonomická 957, Praha 12 – Jižní Město .
Miestnosť:  313 (skupina I), 189(skupina II)  
Konzultácie: Po vzájomnej dohodne mailom (prokop [at] matfyz.cz alebo prokopdejan [at] gmail.com) 

AKTUALITY:

15.5.2024:  Vzorové riešenie záverečného testu je k dispozícii na TOMTO ODKAZE (ZS 2023/24). Slúži k príprave na záverečné testy, ktoré sa uskutočnia 15.5, 22.5., 29.5. a 12.6.2024.

Dôležité odkazy:
Užitočný ťahák, z ktorého možno čerpať pri vytváraní vlastného "oficiálneho ťaháku" pre priebežné a záverečné testy.
WolframAlpha - užitočná internetová kalkulačka vhodná pre výpočet a zjednodušovanie výrazov, zobrazovanie funkcii a pod....
Desmos - Prehľadný grafický kalkulátor, ktorý umožňuje vykreslovať funkcie jednej premennej.
GeoGebra - 3D grafická kalkulačka pre zobrazovanie funkcií dvoch premenných.
Symbolab - Ďalšia z prehľadných a jednoduchých internetových kalkulačiek podobne ako WolframAlpha.

"Žlutá učebnice" - Na ktorú sa odvolávame počas prednášky obsahujúca potrebnú teóriu.
Zbierka úloh z matematiky - Klasická a kvalitná zbierka príkladov z matematiky (neriešených, avšak riešenia sú uvedené v druhej polovici knihy).

Online kurzy:
KhanAcademy - svetovo známa stránka v angličtine poskytujúca veľmi prehľadne spracované kurzy z rôznych oblastí s možnosťou sa následne aj otestovať.
OnlineSchool.cz - Online prednáškovňa matematiky v čestine.

Stránky ostatných cvičiacich :

Cvičenia Jaroslava Jaroša - Možno sa tam preklikať aj na cvičenia z predošlého semestra, kde sú k dispozícii aj záznamy z cvičení.
Cvičenia Víta Berana

Stránky bývalých cvičiacich (obsahujúce množstvo riešených príkladov z minitestov, priebežných aj záverečných testov):

Cvičenia Michala Zamboja
Cvičenia Petra Vacka
Cvičenia Filipa Konopku

Budem rád, ak mi akúkoľvek Vašu spätnú väzbu zanecháte prostredníctvom (ak chcete anonymnej) spätnej väzby na tomto odkaze: FEEDBACK .

Poradie cvičenia Preberaná látka Poznámky z cvičenia Riešenie minitestu
1 Základy funkcií, Lineárne funkcie/rovice/nerovnice, Funkcie s absolútnou hodnotou, Kvadratické funkcie/rovnice. Cvičenie 1
2 Kvadratické nerovnice, kubické rovnice/nerovnice, racionálne lomené funkcie a lineárne lomené funkcie. Cvičenie 2
3 Exponenciálne a logaritmické rovnice/funkcie. Zložené úrokovanie. Cvičenie 3
4 Limita postupnosti I Cvičenie 4
5 Limita postupnosti II, limita funkcie. Cvičenie 5
6 Derivácia funkcie Cvičenie 6
7 L'Hospitalovo pravidlo, dotyčnica ku grafu funkcie. Cvičenie 7
8 Monotónnosť funkcie, konvexnosť a konkávnosť funkcie. Cvičenie 8
9 Konvexnosť/konkávnosť, inflexné body a asymptoty funkcie. Priebeh funkcie. Cvičenie 9aCvičenie 9b
10 Funkcie viacerých premenných a sústavy rovníc, parciálne derivácie a stacionárne body. Cvičenie 10
11 Viazané extrémy - dosadzovacia metóda Cvičenie 11
12 Viazané extrémy - metóda Langrangeových multiplikátorov Cvičenie 12a

Niečo o mne...

Bc. Dejan Prokop

prokop [at] matfyz.cz

Mám 25 rokov a pochádzam z malého mesta Galanta na západnom Slovensku, ale už piaty rok trávim väčšinu svojho času v Prahe. Som absolventom MFF UK v bakalárskom programe Obecná fyzika. Momentálne som študentom 2. ročníka NMgr. štúdia rovnako na MFF UK v obore Fyzika kondenzovaných sústav a materiálov.